Radek Slanina

Konzultant podnikové systémy /
podnikové procesy /
plánování projektů /
plánování výroby

Komu a s čím pomohu?

 • Jste malá či střední strojírenská výrobní firma?
 • Rostete a metoda "papír a tužka" či Vaše počítačové podpory už Vám přestávají postačovat? Nebo se jen postupně a včas chcete rozvíjet, aby Vaše IT podpory nebrzdily růst Vaší firmy?
 • Vaše podnikové procesy už z jakýchkoliv důvodů nejsou to pravé a nevíte nebo nemáte čas řešit, co s nimi?
 • Chybí Vám ten správný člověk, který zkombinuje znalosti potřeb strojírenské firmy a znalost dostupných IT nástrojů pro jejich podporu?
 • Ovlivňuje nekvalita procesu projektového či výrobního plánování Váš zisk a konkurenceschopnost či Vás snad připravuje o zákazníky?
 • Máte pocit či jasné důkazy o tom, že Vaše plánování nefunguje, ale nemůžete přijít co je příčinou?
 • Nemáte či nechcete mít odborníka na plánování projektů či výroby na plný úvazek, ale přesto potřebujete nastavit plánovací proces tak, aby správně fungoval a mohl být rutinně zajišťován méně kvalifikovaným pracovníkem?
 • Uvažujete o implementaci, či se dokonce chystáte implementovat některou z počítačových podpor a chybí Vám ve Vašem týmu partner a oponent, který vytvoří vhodnou protiváhu proti odborníkům dodavatelské firmy a bude garantovat dodržení parametrů řešení, které potřebujete?
 • Řešíte nějaký konkrétní problém s plánováním a nemáte partnera, s kterým problém můžete odborně diskutovat či Vás zajímá názor odborníka na Vámi, či třetí stranou navržené řešení?

Kdo jsem?

Jsem manager, výrobní a projektový plánař, projektový manager implementačních IT projektů, procesní analytik a fanoušek chytrých a nenákladných řešení, který nad rámec svého hlavního zaměstnání nabízí ve volném čase možnost konzultační a poradenské činnosti či spolupráce na zajímavých projektech. Ve svém dosavadním působišti:

 • Řídím tým odborníků zabývající se plánováním.
 • Plánuji projekty vývoje, výroby a zkoušek kolejových vozidel v multiprojektovém prostředí (MS Project, v minulosti Deltek Open Plan).
 • Zodpovídám za výrobní plány v ERP systému (BaaN) a analytické reporty ohledně disponibility materiálu a skladových zásob.
 • V případě potřeby navrhuji a realizuji i dočasná řešení založená na MS Excelu, která umožní "uvolnit si ruce" pro implementaci budoucích profesionálních řešení.
 • Provádím popis podnikových procesů dle BPMN standardu, procesní analýzy různých oblastí výrobního podniku a doporučuji vhodné nástroje pro jejich zlepšení
 • Řídím (před)implementační projekty různých počítačových podpor (Deltek Open Plan, ERP, BI).
 • Navrhuji chytrá a nenákladná řešení s preferencí moderních Freeware a Open Source nástrojů.
Radek Slanina

Co nabízím?

Radek Slanina - Posílení projektového týmu pro změnu podnikových procesů či implementaci počítačových podpor
Posílení projektového týmu pro změnu podnikových procesů či implementaci počítačových podpor
Chcete se pustit do implementace nových počítačových podpor či změny podnikových procesů, ale chybí Vám pro tento projekt vhodný člověk? Posílím Váš projektový tým a zaujmu roli garanta výsledného řešení a jeho požadovaných parametrů za Vaši stranu, který bude adekvátním partnerem dodavatelské firmy.
Radek Slanina - Analýza procesů a používaných počítačových podpor v malém či středním strojírenském výrobním podniku
Analýza používaných počítačových podpor v malém či středním strojírenském výrobním podniku
Zanalyzuji Vaše aktuální používané počítačové podpory, vyhodnotím jejich silné a slabé stránky v kontextu podnikových procesů a nástrojů dostupných na trhu. Navrhnu možnosti budoucího rozvoje tak, aby Vaši firmu používané IT podpory nebrzdily v růstu.
 
Analýza podnikových procesů v malém či středním strojírenském výrobním podniku
Zanalyzuji komplexně Vaše podnikové procesy a jejich návaznosti, identifikuji jejich slabá místa a používané nástroje. Zhodnotím závažnost problémů s ohledem na vliv na hlavní proces firmy a navrhnu možná řešení, která problémy odstraní.
 
Analýza plánovacího procesu v malém či středním strojírenském výrobním podniku
Spočívá Váš hlavní problém v oblasti plánování projektů nebo výroby? Zanalyzuji Váš plánovací proces a jeho návaznosti. Identifikuji slabá místa, naleznu jejich příčiny a navrhnu způsob, jak tyto slabá místa eliminovat či alespoň posílit.
Radek Slanina - Oponentura řešení navržených třetí stranou
Oponentura řešení navržených třetí stranou
Máte na stole návrh řešení či pracujete s třetí stranou na změně firemních procesů či počítačových podpor pro Vaši malou či střední strojírenskou výrobní firmu, ale nejste si jisti, zda je to krok správným směrem a chcete znát názor nezávislé třetí strany? Poznám Vaši firmu, seznámím se s navrženým řešením a sdělím Vám svůj názor na přínosnost tohoto řešení pro Vaši firmu.

Spolupráce je možná na IČ či formou DPP. Odměna je založena na účtování skutečného vynaloženého času nebo formou fixní ceny. Pro konkrétní cenovou nabídku pro Váš případ mne kontaktujte.

Proč já?

Mám více než třináctiletou zkušenost z velké strojírenské firmy se složitým produktem v kombinaci se znalostmi z oblasti IT systémů. Protože plánování spojuje několik oblastí podniku (obchod, ekonomika, vývoj, nákup, výroba, logistika, zkoušky, servis), mám velmi slušný přesah znalostí i do těchto oblastí, což mi pomáhá navrhovat vhodné řešení v kontextu celé výrobní firmy.
 
Zkušenosti z projektů:
 
 • 2019-.........: Implementace systému řízení projektů CONCERTO ve skupině Škoda Transportation
 • 2017-2018: Úvodní projekt Implementace business intelligence ve skupině Škoda Transportation
 • 2016-2017: Procesní analýza Škoda Transportation
 • 2016-2017: Vývoj a implementace Disponibilita materiálu na projekty (MS Excel)
 • 2016-2016: Změna customizace nakupovaných položek (BaaN)
 • 2015-2015: Automatické slučování výrobních objednávek (BaaN)
 • 2012-2012: Úvodní analýza nasazení nástrojů pokročilého plánování APS
 • 2011-2012: Vývoj a implementace Dlouhodobého Kapacitního Plánování (MS Excel)
 • 2009-2010: Zavedení customizace nakupovaných položek (BaaN)
 • 2006-2007: Nastavení procesů projektového a výrobního plánování a implementace Deltek Open Plan
 

Chcete vědět víc?

Kontakt

Ing. Radek Slanina, Ph.D.

Na Chmelnicích 1518/69
323 00 Plzeň

IČ: 72219491 (neplátce DPH)

č. účtu: 2300038181/2010 (FIO)